Budowa samochodu

Obsługa i naprawa

Komputer

DOS

Windows

Aplikacje

Grafika

Sieci komputerowe

Internet

Programowanie

Windows

 

windows

        Jak sama nazwa wskazuje, interfejs graficzny Windows został oparty na oknach (windows). W podobny sposób został rozwiązany interfejs graficzny aplikacji pracujących w tym systemie. Otwieranie okien aplikacji, ich zamykanie i przełączanie się pomiędzy nimi odbywa się zwykle za pomocą myszki. Standardowo, wszelkie czynności i polecenia w systemie Windows (np. otwieranie okien, zamykanie aplikacji, potwierdzanie wykonywanej czynności itd.) wykonujemy za pomocą lewego przycisku myszki, przy czym w zależności od sytuacji klikamy raz lub dwa razy dany element sterujący. Prawy przycisk myszy jest przydatny przy wywoływaniu w systemie tzw. menu podręcznego, które praktycznie jest dostępne z każdego poziomu systemu Windows.
        System Windows obsługuje tzw. standard Włącz i pracuj (Plug&Play). Jego zasada polega na tym, ze w przypadku montowania w komputerze nowych urządzeń np. karty dźwiękowej, nasza rola ogranicza się jedynie do zamontowania urządzenia w komputerze. Po załączeniu komputera instalację oraz skonfigurowanie urządzenia wykonuje sam system. Czasami system poprosi o niezbędne sterowniki do instalowanego urządzenia, po czym automatycznie skonfiguruje to urządzenie

Uruchamianie systemu operacyjnego Windows

        Zainstalowanie systemu Windows w komputerze zapewnia stworzenie platformy systemowej dla wszystkich programów (aplikacji), które pracują pod jego kontrolą.
         W czasie pracy w systemie, istnieje możliwość przejścia do tzw. trybu pracy MS-DOS. Został on specjalnie stworzony w celu umożliwienia uruchamiania programów i aplikacji napisanych wcześniej dla środowiska DOS. Począwszy od wersji Windows 95 OSR2, jako podstawowy system plików w Windows stosowany jest FAT32 (Windows 98 umożliwia także pracę z systemem FAT 16).
         Uruchomienie Windows wymaga od użytkownika jedynie załączenia komputera. Jego pliki systemowe są tak skonstruowane, że o ile użytkownik nie wybierze tzw. multikonfiguracji startowej klawiszem w chwili startu systemu operacyjnego, to automatycznie zostają wczytane pliki startowe Windows. Po załadowaniu całego systemu, na ekranie monitora pojawia się podstawowy element interfejsu graficznego systemu Windows - pulpit. Od tego momentu możemy korzystać ze wszystkich zasobów udostępnianych przez system operacyjny

Pulpit systemu Windows

        Standardowy ekran Windows posiada kilka charakterystycznych elementów. Dzięki nim możemy sprawnie posługiwać się systemem. Do elementów tych należą przede wszystkim:

  • Pulpit - obszar roboczy, który stanowi tło oraz pole robocze dla wszystkich elementów systemu. W czasie pracy z różnego rodzaju aplikacjami, ich okna będą umieszczane na pulpicie. Pulpit jest podfolderem folderu Windows, jednak w przeciwieństwie do innych podfolderów, jego zawartość jest stale widoczna na ekranie monitora. Możemy na nim tworzyć inne foldery, jak również umieszczać obiekty typu plik czy skrót (pojęcie skrótu zostało wyjaśnione poniżej).
  • Pasek zadań - podstawowe narzędzie sterujące w systemie Windows. Każdej uruchomionej aplikacji w systemie, odpowiada przycisk umieszczony na pasku zadań. Przełączanie się pomiędzy otwartymi aplikacjami odbywa się poprzez jednokrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszki odpowiedniego przycisku na pasku zadań. Standardowo z prawej strony tego paska wyświetlany jest zegar systemowy oraz ikona układu klawiatury, który obowiązuje w systemie.
  • Ikony - na pulpicie znajdują się ikony reprezentujące programy oraz zasoby systemu. W przypadku Windows 98, standardowo na pulpicie wyświetlane są ikony: Mój komputer. Kosz, Moje dokumenty oraz Intemet Explorer. Jeżeli komputer pracuje w sieci komputerowej, to na pulpicie będzie widoczna także ikona Otoczenie sieciowe. Na pulpicie mogą również znajdować się ikony, które przedstawiają tzw. skróty do programów lub folderów. Wszystkie ikony skrótów posiadają w lewym dolnym rogu charakterystyczną strzałkę. Ikony tego typu tworzy najczęściej sam użytkownik.
  • Przycisk Start -jest to podstawowy element sterujący w Windows. Kliknięcie na nim lewym przyciskiem myszki spowoduje rozwinięcie menu, z którego mamy, między innymi, dostęp do podstawowych opcji systemu i do kolejnych podmenu w grupie Programy.

Ekran główny systemu Microsoft Windows 98

        Interfejs Windows 98 zintegrowany jest z siecią Web. Z systemem Windows 98 związana jest popularna przeglądarka intemetowa Microsoft Internet Explorer w wersji 4.0 (w wersji Windows 98 SE jest to Intemet Explorer 5.0). Gdy mamy zainstalowaną w systemie wersję 4.0 lub nowszą, to możemy pulpit przekształcić w tzw. typ Active Desktop. Umożliwia on umieszczenie na pulpicie nie tylko ikon programów zainstalowanych w systemie, ale także odwołań (linków) do stron z sieci Web. Z programem Intemet Explorer związana jest także możliwość wykorzystywania tzw. kanałów, które zapewniają dostęp do najnowszych i najbardziej aktualnych informacji w sieci Web. Korzystając z nowych możliwości pulpitu w Windows 98, możemy zmienić wygląd folderów na styl sieci Web.
         Dodatkowo na pasku zadań Windows 98 jest umieszczana ikona Pokaż pulpit oraz ikona programu Harmonogram zadań. Pierwsza z nich umożliwia szybkie przełączanie się pomiędzy aktywnym oknem a pulpitem. Z drugą związany jest program, który pozwala na automatyczne wykonywanie pewnych zadań w systemie, np. porządkowanie dysku twardego.

 Elementy informatyki - M. Sławik, A. Bremer


Copyright © 2003 Krzysztof Szymanek