Samochód

Budowa samochodu

Silnik

Układ napędowy

Układ kierowniczy

Układ hamulcowy

Układ zawieszenia

Instalacja elektry

Obsługa i naprawa

Informatyka

Instalacja elektryczna

 


Instalacja elektryczna

Współczesne samochody osobowe wyposaża się powszechnie w instalacje elektryczne pracujące przy napięciu znamionowym prądnicy. akumulatora i odbiorników elektrycznych 12 V. Stosowane jeszcze w małych samochodach instalacje elektryczne o napięciu roboczym 6 V wychodzą. coraz bardziej z użycia.

Prądnica

Współczesne samochody wyposaża się wyłącznie w bocznikowe prądnice prądu stałego z wzbudzeniem własnym. Zadanie napędzanej przez silnik samochodu prądnicy polega na ładowaniu akumulatora i zasilaniu odbiorników instalacji elektrycznej. Natężenie prądu dostarczanego przez prądnicę pracującą pod pełnym obciążeniem obliczyć można przez podzielenie jej mocy znamionowej przez napięcie instalacji elektrycznej (np. w pełni obciążona prądnica o mocy 300 W, przy znamionowej prędkości obrotowej wirnika - w przypadku instalacji 12 V wytwarza prąd o natężeniu 25 amperów, a w instalacji 6 V prąd o natężeniu 50 A).

Akumulator

Służy jako źródło prądu do zasilania odbiorników instalacji elektrycznej wówczas, gdy prądnica nie pracuje lub dostarcza zbyt mało prądu. Współczesne samochody osobowe wyposaża się powszechnie w akumulatory kwasowe (ołowiowe), w których rolę elektrolitu spełnia wodny roztwór kwasu siarkowego. Zależnie od napięcia znamionowego instalacji, akumulator ma trzy (instalacja 6 V) lub sześć (12 V) ogniw połączonych - szeregowo. Napięcie ogniwa w akumulatorze kwasowym wynosi około 2 V. Pojemność akumulatora określa się w amperogodzinach (Ah), których ilość informuje od razu o natężeniu prądu normalnego, tj. największego dopuszczalnego natężenia. prądu, jaki wolno odprowadzać z akumulatora przez dłuższy okres czasu. Przez pobieranie prądu normalnego (zwanego również prądem dziesięciogodzinnym) całkowicie naładowany akumulator zostaje rozładowany do dopuszczalnej granicy w ciągu dziesięciu godzin (np. jeśli pojemność akumulatora wynosi 60 Ah, to jest on przystosowany do dostarczania prądu normalnego o natężeniu 6 A). Pobieranie przez dłuższe okresy czasu prądu o większym natężeniu może spowodować przedwcześnie zużycie lub uszkodzenie tego akumulatora.


Copyright © 2003 Krzysztof Szymanek